R

Zeilen rondom de wereld

R

7 opstappers per leg

R

Fondsenwerven per zeemijl

Disclaimer Sail2Fight

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Sail2Fight en we streven ernaar om de informatie up-to-date en correct te houden. We geven geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het gebruik van deze informatie is daarom strikt op jouw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Er wordt alles aan gedaan om de website goed te laten werken. Echter, Sail2Fight neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Via deze website kun je linken naar andere websites die niet onder de controle van Sail2Fight staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of achter de standpunten binnen hen.

Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jouw toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kun je contact opnemen via info@sail2fight.nl, met een omschrijving (graag met voorbeelden van de betreffende teksten en foto’s).

Indien er volgens Sail2Fight wordt geconcludeerd dat er sprake is van inbreuk, zullen wij passende maatregelen nemen, zoals het verwijderen van de betreffende gegevens.Sail2Fight is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s vanSail2Fight, zijn die van de auteur(s) en niet die vanSail2Fight, de webmaster noch de internetprovider.Sail2Fight kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Sail2Fight behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Mocht u in de berichtgeving op de website van Sail2Fight onjuistheden signaleren, dan stellen we het zeer op prijs dat je deze meldt aan het ons. Je kunt een e-mail sturen naar info@sail2fight.nl.